Zgłoszenie pracownika
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ''WIATRAK-JOBS'' MARTA KŁYSZ z siedzibą w Pile, ul. Stefana Okrzei 19/1, kod pocztowy 64-920, e-mail: info@wiatrak-jobs.pl, tel. 663112789

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest właściciel, Pani Marta Kłysz , e-mail: marta@wiatrak-jobs.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Okres przechowywania danych osobowych: Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego na terenie UE gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym Klientom czyli potencjalnym pracodawcą, z którymi współpracujemy łącząc usługi.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy transportowe, prawnicze, informatyczne.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania/ wykorzystywane do tworzenia profili pracownika. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty zatrudnienia co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną najkorzystniejsze warianty umowy o pracę.


Idź dalej