Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 w Holandii

Wysokość płacy minimalnej w 2024 r.

Ustawowa minimalna stawka godzinowa zostanie podniesiona i wprowadzona od 1 stycznia 2024 roku.

Poniżej podano minimalną płacę brutto za godzinę. Od 2024 r. znikną stałe minimalne płace miesięczne, tygodniowe i dzienne. Od 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa dla wszystkich pracowników! Pracodawcy są prawnie zobowiązani płacić pracownikom godzinowym co najmniej minimalną stawkę godzinową. Jedna stała minimalna płaca godzinowa dla wszystkich pracowników w wieku 21 lat i starszych. Stałe minimalne godzinowe wynagrodzenie młodzieży obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. dla pracowników poniżej 21 roku życia. Podane minimalne stawki godzinowe dla młodych pracowników wynikają z ustawowej minimalnej stawki godzinowej podobnie jak w roku 2023.

Minimalna stawka godzinowa według wieku (kwoty brutto na dzień 1 stycznia 2024 r.)

Wiek Na godzinę
21 lat i powyżej € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98


Źródło Rijksoverheid.nl